image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Stavby a svařování

Stavby a svařování

Technická zařízení staveb a inženýrské sítě

Lze konstatovat, že tento typ stavebních zakázek (potrubařina) představuje hlavní náplň naší činnosti v posledních letech. Nemáme bohužel přesně spočteno, kolik set kilometrů potrubí jsme již celkem svařili a namontovali. Jedná se převážně o vodovodní a kanalizační řady, přivaděče pitné i užitkové vody, vedení technologických vod. K této oblasti výstavby patří pak i přípojky budov, instalace čerpacích stanic, vodoměrných a čerpacích šachet, lapačů tuků a NEL, atp. Provádíme i bezvýkopovou výstavbu (řízené podvrty a pluhování) a rekonstrukci potrubí (relining), vč. vyčištění potrubí, desinfekce vodovodu, tlakových a kamerových zkoušek.

Technická zařízení budov

U tohoto typu svařovaných vedení a technologických celků se jedná převážně o rozvody topných, chladících a technologických médií vč. technických plynů v průmyslových objektech a v objektech občanské vybavenosti i dalších zařízeních, např. elektrárny a teplárny, výměníkové stanice, úpravny vody, ČOV apod. Často se přitom jedná o zařízení spadající pod NV č.26/2003Sb. a tedy podle Směrnice evropské komise pro tlaková zařízení (PED 2014/68/EU).

Ocelové konstrukce

V oblasti ocelových konstrukcí jsme získali poměrně vysokou způsobilost i pro dynamicky namáhané OK, až do „předposlední“ výrobní třídy EXC3! Hodláme se proto na tuto oblast v budoucnu zaměřit důkladněji. Svařujeme mosty menšího rozponu, lávky, potrubní mosty, stožáry, vazníky, podpůrné konstrukce, schodiště, žebříky, zábradlí a podobné stavební výrobky spadající pod NV č.190/2002Sb. (stavební výrobky označované značkou CE), tedy podle Směrnice/Nařízení evropské komise pro stavební výrobky (CPD/CPR 305/2011). Naše ocelové svařence obvykle i montujeme.

Další typy staveb

Již dávno netvrdíme našim zákazníkům, že jsme schopni provádět profesně úplnou stavbu čehokoliv, od základů až po střechu, vč. vnitřního vybavení. V minulosti jsme sice značné množství zakázek pozemních staveb realizovali na klíč s pomocí subdodavatelů, avšak poctivě konstatujeme, že současné požadavky při kvalitním provádění staveb „na klíč“ vyžadují takovou úroveň znalostí moderních technologií, materiálů, procesů a pochopitelně i platné legislativy a technických norem, že by si měl každý rozumný investor dát dobrý pozor, pokud mu něco podobného běžná stavební firma slibuje. Teprve stavební firma od určité velikosti disponuje všemi potřebnými stavebními profesemi v HPP (či je schopná najmout odborně subdodávku) a odborně způsobilým vedoucím personálem, kterýžto personál sice ani tak nebude sto obsáhnout problematiku stavebnictví komplexně, ale má takovou znalost projektového řízení zakázek, že je skutečně schopná stavbu kvalitně dodat „na klíč“.

Naše zdroje (lidské, technické a odborné) nám proto umožňují provádět kromě výše uvedených svařovaných konstrukcí ještě práce betonářské a rovněž menší dopravní stavby, jako např. parkoviště a chodníky ze zámkové dlažby.  Jednoznačně přitom upřednostňujeme realizaci zakázek vlastními zaměstnanci.