image
Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Technické poradenství

Technické poradenství

Poradenství v oblasti svařování kovů a plastů

Svařování je definováno jako tzv. zvláštní proces. Výslednou kvalitu nelze zajistit dodatečně, je nutné ji zajistit důsledně ihned od počátečního záměru. Stručně řečeno je to soustavné synergické působení správných klíčových faktorů, a to zejména návrhu svařence, návrhu podmínek pro provádění svařence, zajištění provádění svařence a jeho případné montáže, zajištění kontrol průběžných a výstupních. Každý z uvedených faktorů přitom pozůstává z mnoha kvalifikovaných činností a opatření, které nelze popsat zcela triviálním způsobem, neboť vyžadují hlubší znalosti a zkušenosti s těmito procesy.

Při poskytování poradenských služeb se nejčastěji setkáváme s dotazy typu, jak svařit nějaký materiál. Ano lze poskytnout i jednoduchou odpověď. Nabídka naší služby je však míněna komplexněji, tedy na splnění požadavku vyšší úrovně, ve smyslu vypracování technologického postupu svařování, vč. WPS (svařovací postupy), případně vč. tepelného zpracování.

Dále si lze námi nechat posoudit Projektovou dokumentaci svařence, zajistíme i případný statický výpočet svařence dle Eurokódu.

Kromě vypracování návrhu svařovacího/pájecího postupu (pWPS,WPS, BPS) můžeme klientům pomoci při získání Inspekčního certifikátu pro kvalifikaci těchto postupů (WPQR).

Provádění svářečského dozoru a NDT

Výkon odborného svářečského dozoru (SD) zajišťujeme našim klientům osobami odborně způsobilými dle ČSN EN ISO 14731 (evropský svářečský inženýr, evropský svářečský technolog). Pouze zajištění dozoru garantuje investorovi svařované konstrukce skutečně bezproblémové provedení a převzetí zakázky. Je přitom vhodné konstatovat, že prioritně má tuto funkci obsadit zhotovitel svařence. Nejedná se přitom o žádnou formalitu. SD je mezinárodně označován jako Responsible Welding Coordinator (RWC) a jeho úloha při vzniku každé svařované konstrukce je naprosto nezastupitelná. SD má trestně právní odpovědnost za splnění všech požadavků (bezpečnost, funkčnost, kvalita, spolehlivost, životní prostředí) kladených na svařenec.

Úkoly a odpovědnosti SD stanovuje příloha B ČSN EN ISO 14731.

Provádění zkoušek před, při a po svařování je důležitou součástí průkazu shody na trh uváděného svařence. Obecně se u svařenců pohybujeme ve dvou oblastech zkoušení, tj. destruktivní (DT) a nedestruktivní zkoušení (NDT). Druh a rozsah zkoušení je stanoven příslušnými prováděcími normami a předpisy. SD zjišťuje jejich druh a četnost a zaznamená je v návrhu Plánu kontrol a zkoušek zakázky (PKZ). Našim zákazníkům zajišťujeme jak návrh PKZ, tak i zajištění provedení zkoušek kompetentními osobami. Vlastním personálem pak provádíme vizuální kontrolu svarů (VT-Visual Testing) dle různých prováděcích předpisů (ČSN EN ISO 17637 pro kovy, či ČSN EN 13100-1 pro plasty) a to dle různých hodnotících předpisů pro stanovení stupňů kvality svarových spojů. Pro informaci uveďme, že kompetentně vyrobený svařenec prodělává vždy 100% VT všech svarů.

Poradenství při certifikaci dle ISO 3834 a EN 1090

Klientům, kteří mají ve své firmě zaveden systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, nabízíme možnost odborného poradenství při certifikaci svářecích procesů, a to zejména dle výše uvedených předpisů. Rovněž pomůžeme s vypracováním potřebné dokumentace a např. se zkouškou počátečního typu (ITT).

Pokyny pro účastníky kurzů ke stažení zde